شماره تماس

Call

۰۲۱-۹۱۳۰۴۸۵۴

۰۲۱-۲۶۴۷۴۲۷۱

۰۲۱-۲۶۴۷۴۱۳۵

آدرس مــا

Location

پردیس، باغکمش، کوچه صنعت، پلاک ۹

ساعت کاری

Time

شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

پنجشنبــه‌هـــا ۹ الــی ۱۳

ارتباط با پارس فوم کات