المان اسب

توضیحات
پروژه المان اسب انجام شده در پاییز ۱۳۹۴ به ابعاد ۱/۵ متر در مدت 4 روزکاری با ویژگی زاویه منفی و فرم پیچیده ، تحویل داده شده است .
طراح:آقای نادری
ارتباط با کارشناس:از طریق تلگرام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.