المانهای تئاتر کودک

توضیحات
پروژه المانهای تئاتر کودک انجام شده در پاییز 1396 به در ابعاد متفاوت و برای سالن تئاتر به سفارش آقای سعیدی در مدت 2 روزکاری با روش برش فوم و با ویژگی های سرعت بالا در اجرا، قابلیت پروتابل بودن قطعات به صورت جدا گانه و اجرای مدل ها در ابعاد گوناگون ، تحویل داده شده است .

Your email address will not be published.