دکور نمایشگاه خردمند

توضیحات
پروژه دکور نمایشگاه خردمند انجام شده در تابستان ۱۳۹۱ با ابعاد ۵۰ متر مربع تحویل و نصب گردیده شده است .
طراح:ایمان مقصودی
ارتباط با کارشناس:از طریق تلگرام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.