دکور برنامه تلویزیونی “مردم چی میگن؟”

توضیحات
پروژه دکور برنامه تلویزیونی “مردم چی میگن؟” انجام شده در بهار ۱۳۹۵ برای شبکه سه صدا و سیما، برنامه تلویزیونی “مردم چی میگن؟” در مدت 7 روزکاری با ویژگی مسلح شدن با الیاف و سیمان پلیمری با قابلیت جابجایی ، تحویل و نصب گردیده شده است .
طراح:گروه پارس فوم کات
ارتباط با کارشناس:از طریق تلگرام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.