ماکت تبلیغاتی ماست و گاو سلیمانیه عراق

توضیح پروژه

توضیح پروژه:
ایـن پـروژه در سـال ۱۳۹۷ در شهـر سلیمانیـه عـراق انجـام گـرفت. ابتدا طراحی سه‌بعدی از محصول ارائه شده توسط کارفرما توسط نرم افزار تخصصی و طراحی شرکت انجام شد.
1- المان ظرف ماست: مدل سازی فومی با استفاده از دستگاه های CNC پنج و سه محور اجرا شد و در داخل آن استراکچر آهنی تعبیه گردید؛ روکش آن از جنس فایبرگلاس بوده و پارچه روی درب کار با استفاده از بنر طراحی و چاپ گردید؛ زیر کار توسط ورق گالوانیزه و پایه آهنی تقویت شده است. روکش نهایی کار، رنگ و کیلر است که به عنوان عایق استفاده شده است.
2- المان گاو: دو عدد ماکت گاو در ابعاد واقعی توسط تیم طراحی شرکت پس از چند بار ویرایش طراحی گردید. مدلسازی فومی به همراه روکش فایبرگلاس و بتونه و رنگ اجرا شده است؛ در قسمت پایینی دست و پاهای آن ورق آهنی جهت جوش دادن به زمین تعبیه شده است. این کار توسط تیم اجرایی شرکت در شهر سلیمانیه عراق در ۷ روز کاری نصب و تحویل گردید.