یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

حضور واحد توسعه بازار گروه پارس فوم کات(ارایه دهنده خدمات ساخت سریع احجام بزرگ) در یازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته. زمان: شنبه 6 دی ماه الی