دکور برنامه تلویزیونی “همین امشب، همین امروز” شبکه سلامت

دکور برنامه تلویزیونی “همین امشب، همین امروز” شبکه سلامت

دکور برنامه تلویزیونی “همین امشب، همین امروز” شبکه سلامت طراح صحنه: پیمان قانع مدت زمان اجرا: 21 روز کاری ویژگی کار: در طراحی این دکور، با استفاده از پرسپکتیو کاذب