معماری پارامتریک چیست؟ اصول طراحی پارامتریک

معماری پارامتریک چیست؟ اصول طراحی پارامتریک

معماری از سبک‌های مختلفی تشکیل‌شده است که یکی از جدیدترین و درعین‌حال تکامل‌یافته‌ترین سبک‌های آن معماری پارامتریک است. در طراحی و پروژه‌های بزرگ و کوچک شهری می‌توان از این نوع