دکور برنامه تلویزیونی “همین امشب، همین امروز” شبکه سلامت

دکور برنامه تلویزیونی “همین امشب، همین امروز” شبکه سلامت

دکور برنامه تلویزیونی “همین امشب، همین امروز” شبکه سلامت طراح صحنه: پیمان قانع مدت زمان اجرا: 21 روز کاری ویژگی کار: در طراحی این دکور، با استفاده از پرسپکتیو کاذب

ساخت احجام بزرگ و بسیار بزرگ

نمونه سازی سریع در کشور جایگاه خوبی پیدا کرده است، اما مساله اصلی در ابعاد آن است. در حال حاضر این نمونه سازی ها در ابعاد کوچک انجام می شود، در حالی که پارس فوم کات با در اختیار داشتن دستگاه برش فوم موج فناوری هوشمند، ابعاد بزرگ و بسیار بزرگ را انجام می دهد. نمونه سازی در ابعاد بزرگ و بسیار بزرگ این امکان را برای مجسمه سازان، طراحان . . .