فوم XPS چیست؟

فوم XPS یا Extrude Polystyrene XPS مخفف عبارت Extrude Polystyrene  به معنی پلی استایرن کشیدن شده. منظور از «کشیده شده» یعنی اینکه این فوم XPS به صورت صفحه ای تخت کشیده

EPS چیست؟

EPS یا Expanded Polystyrene EPS مخفف عبارت Expanded Polystyrene به معنای پلی استایرن حجیم شده است و به صورت بلوک های دو متر مکعبی تولید می شود. ما این ماده را

فوم چیست؟

فوم های XPS و  EPS فوم چیست ؟ فوم اصطلاحی عامیانه است که به مشتقات پلی استایرنی مانند EPS و یا XPS گفته می شود. این ماده به طور ذاتی