فوم را بهتر بشناسیم

فوم را بهتر بشناسیم

فوم ماده ای است که با قراردادن کپسول های گاز در مایع یا جامد شکل می گیرد. اسفنج و یونولیت نمونه هایی از فوم می باشند. در اکثر فوم ها